Välkommen till Råstahem

På gång

Sommarfest 24/8 2024

Medlemsavgift 150 kr till PlusGirokonto 110761–4

Råstahem, ett trevligt villaområde i Solna

Råstahem är ett egnahemsområde i Solna norr om Stockholm. De flesta husen är byggda mellan 1925 och 1927, ursprungligen för de som skulle arbeta på SJs rangerbangård som då flyttade ut till Ulriksdal. Mer om vår historia kan du läsa här.

Vi finns på Facebook, Boende i Råstahem

Råstahem har en villaförening, Ulriksdals Egnahemsförening, UEF. Föreningen ordnar bland annat vårstädning och trevliga sommarfester. För att nå medlemsidorna behöver du en kod. Saknar du koden kontakta Webmaster.

I juni 2023 gjorde vi ett studiebesök på Jernhusen

I närheten finns Järvastaden