Råstahems historia

ULRIKSDALS EGNAHEMSÖFRENING 60 ÅR.pdf

Egnahemsområdet tillkom 1925 på initiativ av en grupp anställda i SJ:s verkstäder. Egnahemsbyggande låg i tiden och stöddes av den statliga egnahemslånefonden. I Råstahem stod SJ för 90 % av lånen mot 3 % ränta. För att styra alla detaljer bildades Statens Järnvägars Egnahemsnämnd. En byggnadsplan upprättades, och marken uppläts med tomträtt på 60 år. Villkoren för att komma i åtnjutande av en tomt var att man skulle ha varit anställd vid SJ i minst fem år och ha minst nio år kvar till pensioneringen. 

Andra krav var att husen skulle uppföras i två våningars höjd och ha källare. Under 1925 bebyggdes 34 tomter i kvarteren Putsaren, Eldaren och Föraren. Området växte sedan successivt. Den åttionde och sista tomten bebyggdes så sent som 1957. Mer än hälften av husen är prefabricerade s k Borohus från Landsbro Trävarubolag i Småland med vilket SJ hade ett fördelaktigt kontrakt. De populäraste hustyperna hette Gullebo, Solhem och Furubo. Idag har många av husen byggts till och försetts med garage och andra komplement.

 

När Ulriksdals Egnahemsförening fyllde 60 år, tog man fram en broschyr med berättelser och bilder om området. Broschyren har Staffan Backman scannat in, så den nu är tillgänglig för alla.

Staffan har också en gammal affisch om ett möte som Ulriksdals egnahemsförening anordnar på 40-talet.