Villaföreningen UEF

Ulriksdals Egnahemsförening är till för att öka trivseln i Råstahem. Vi ordnar

· vårstädning med korvgrillning

· Sommarfest och jubileumsfester, och arrangerar trädgårdstävling

Vi jobbar bland annat med:

· telefonlistor och grannsamverkan

· att få ned  hastigheten i området

· att påverka för att få ned bullret från bangården

· att ha kontakt med kommunen om tex lekplatsen i området

Medlemsavgiften är 150 kr och postgironummer 110761-4. 

Vill du vara med och/eller har idéer hör av er till någon i styrelsen, rastahem@rastahem.org

Styrelseprotokoll, årsberättelser och verksamhetsberättelser ligger på Google Drive.

Klicka här för att logga in

Åtkomst erhålls genom att begära åtkomst via eget Googlekonto eller kontakta styrelsen på rastahem@rastahem.org.